AGENDA CLUBAVONDEN

 

Het  bestuur heeft onder voorbehoud het volgende vastgesteld:

Invulling clubavonden (2017)
Januari:  vragen aan Jori of hij een avond kan vertellen over Marketing.
Februari: Werkwinkel door Gelein. (Het Leitje en een force)
Maart: Algemene Ledenvergadering.
April: Moppenmaand. Iedereen vertelt een (1 april) Mop en vertoont daarna een komische truc.
Mei: Club uitnodigen. MKCN?

Juni: Vakantie (Wel clubavonden, geen thema)

Juli: Vakantie (Wel clubavonden, geen thema)

Augustus: (Wel clubavonden, geen thema)

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-