Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Verenigingen hebben hier ook mee te maken. GCR verwerkt tenslotte persoonsgegevens van haar ereleden, leden, juniorleden en donateurs, bijvoorbeeld voor het uitsturen van uitnodigingen voor vergaderingen of evenementen of voor het versturen van ons clubblad: “de Nieuwsflits”. Het privacy beleid en de spelregels rond privacy zijn geborgd in ons Huishoudelijke Reglement (artikel 2). Belangstellenden in onze club kunnen dit reglement opvragen bij de secretaris.