----------------------mei 2019----------------------
Dutch Festival of Magic en NMU ‘Open’ Nederlands Kampioenschap
1 mei 2019
Exacte datum nog niet bekend. Er wordt nog gezocht naar een vereniging die dit congres wil organiseren. Het Dagelijks Bestuur van de NMU verzoekt gegadigden voor de organisatie dit ruim een jaar tevoren bekend te maken bij het bestuur.

Voor meer informatie: www.denmu.nl